Motie van Treurnis ingediend

Donderdag 30 november heeft D66 Zaanstad samen met de andere oppositiepartijen een interpellatiedebat gevoerd over het handelen van wethouder Slegers.

Vragen

In dit debat hebben we de wethouder bevraagd over zijn handelen in een aantal dossiers met als aanleiding het te laat informeren van de raad over een brief vanuit Rijkswaterstaat aangaande het uitstellen van de geplande werkzaamheden aan de geluidsschermen op de Coenbrug. Wij hebben de volgende vragen aan de wethouder gesteld:

1. Is het college van mening dat het sinds 2018 voldoende heeft ondernomen om de wensen van de gemeenteraad t.a.v. de A8/Coenbrug te realiseren? Zo ja, wat is het beletsel dat u de gemeenteraad niet direct na ontvangst van de brief van 2 oktober 2023 hebt geïnformeerd over het standpunt van Rijkswaterstaat t.a.v. de A8/Coenbrug?
2. Wat is de reden dat het college niet direct na ontvangst van de brief van Rijkswaterstaat de raad heeft betrokken?
3. Herkent het college zich in de constatering dat wethouderde raad regelmatig niet, niet tijdig of niet volledig informeert?

Niet (tijdig) informeren

De wethouder heeft excuses gemaakt voor het gevoel wat hij de raad heeft gegeven in het te laat informeren over de brief. Tevens geeft hij aan dat het college de raad niet direct heeft betrokken omdat hij tijd nodig had om het een en ander uit te zoeken alvorens hij de raad over het besluit van Rijkswaterstaat zou informeren. De wethouder geeft aan dat het college (zijn college wethouders en de burgemeester) zich niet herkennen in het geschetste beeld dat het een patroon zou zijn van deze wethouder om de raad regelmatig niet, niet tijdig of niet volledig te informeren.

Geen excuses

Nadat wij de wethouder stevig ondervraagd hebben over zijn plannen om verbetering te laten zien en hem gespiegeld hebben op het feit dat wij graag excuses hadden ontvangen voor het te laat informeren in plaats van het gevoel wat hij de raad heeft gegeven, was het tijdens de schorsing tijd om de balans op te maken.

Motie van Treurnis

Omdat wij de acties van deze wethouder erg betreuren hebben wij met de oppositie besloten om een motie van treurnis in te dienen over het handelen van wethouder Slegers. Deze motie kon op steun vanuit alle oppositie partijen rekenen, helaas voelde de coalitie niet hetzelfde over de acties van de wethouder en besloten de coalitiepartijen ondanks dat zij hun teleurstelling tijdens het debat uitspraken om de wethouder in zijn acties te steunen.

Gele kaart

Ondanks dat de motie van treurnis het niet heeft gehaald hebben we met de andere oppositiepartijen een sterk signaal afgegeven richting de wethouder dat dit voor ons een gele kaart is.

  • Merel Kingma
    Raadslid D66 Zaanstad