Onze reactie op de val van het kabinet

Op de avond van vrijdag 7 juli is het kabinet gevallen.

Reactie Sigrid Kaag

‘In Nederland hebben we een traditie van verschillen overbruggen. We zijn een land van minderheden. We houden rekening met elkaar. Alleen zo kunnen wij tot gedragen oplossingen komen. Daarom hebben wij met vier partijen afspraken gemaakt.

Tijdens het afgelopen partijcongres in de RAI in Amsterdam sprak ik met u over het belang van het compromis. Wij zien het compromis als een manier om onze idealen dichterbij te brengen. Dat is geven en nemen, ook als het soms moeilijk is.

Na lange en intensieve gesprekken, stopt vandaag de samenwerking in de coalitie. D66 ging de gesprekken constructief aan. De onderhandelingen waren stevig. Wij hebben daarbij altijd gezocht naar de juiste toon, houding en inhoud. Helaas zijn de verschillen onoverbrugbaar gebleken.’

Onze reactie

Wij betreuren dat het kabinet is gevallen. Ook wij hoopten op een compromis tussen de regerende partijen. Helaas is die er niet gekomen. Maar wij waarderen de inzet van de landelijke D66 fractie. Wij zien dat zij met betrekking tot het onderwerp: Migratie, graag wegen met de menselijke maat. Wij vinden het goed dat zij hier achter zijn blijven staan en hier niet op hebben ingeleverd.

Hoe nu verder?

Op z’n vroegst zullen er in November 2023 opnieuw verkiezingen zijn voor de tweede kamer. Over enkele weken volgt het zomer congres. Voor updates kunt u de website van landelijk aanhouden.