Een groen en toekomstbestendig Westland

Beeld: Bart Wijnands

Naar een klimaatneutrale gemeente

Het meest recente rapport van het International Panel on Climate Change heeft opnieuw onomstreden duidelijk gemaakt dat het ernst is met de klimaatverandering. Er zullen meer en sneller maatregelen genomen moeten worden om de beoogde doelen voor de CO2-reductie te halen en ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Naar een groene en klimaatadaptieve gemeente

Westland is de minst groene gemeente van Nederland. Om dit te veranderen, planten we voor elke gekapte boom er twee terug, delen we bomen uit aan inwoners en verplanten we bomen waar mogelijk.

Samen maken we Westland klimaatbestendig en groen en zetten we koers naar een schone aarde. We laten iedereen vrij van zorgen en zorgen dat iedereen mee kan doen.

Naar een groene en klimaatadaptieve gemeente

Westland is de minst groene gemeente van Nederland. Om dit te veranderen, planten we voor elke gekapte boom er twee terug, delen we bomen uit aan inwoners en verplanten we bomen waar mogelijk.

Samen maken we Westland klimaatbestendig en groen en zetten we koers naar een schone aarde. We laten iedereen vrij van zorgen en zorgen dat iedereen mee kan doen.

Onze plannen voor een groener en duurzamer Westland

Lijsttrekker Benjamin Hofland onvouwt onze plannen voor een groener en duurzamer Westland - Beeld: D66 Westland

Samen werken we aan een groen, duurzaam en klimaatbestendig Westland. We planten meer bomen en ander groen en maken het voor iedereen mogelijk om de woning te verduurzamen.

Samen werken we aan een groen, duurzaam en klimaatbestendig Westland. We planten meer bomen en ander groen en maken het voor iedereen mogelijk om de woning te verduurzamen.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.