“Inwoners meer betrekken bij bomenkap”

Veel inwoners worden geconfronteerd met een bomenkap in hun omgeving zonder dat zij daarover zijn geïnformeerd. “Deze Westlanders melden zich regelmatig bij ons”, zegt fractievoorzitter Benjamin Hofland, “en wij zien dan ook een maatschappelijke tendens ontstaan waarbij inwoners meer waarde gaan hechten aan (meer en beter) groen in hun leefomgeving.”

Beeld: D66

Inwoners willen goed geïnformeerd worden over het kappen van bomen, over de reden waarom de bomen moeten verdwijnen, maar zeker ook over de plannen die hierna komen. Zij willen onder andere graag weten hoe hun buurt er na het verdwijnen van de bomen uit gaat zien.

Benjamin Hofland: “Dit alles maakt dat inwoners het gevoel hebben dat zij niet meegenomen worden bij deze ontwikkelingen in hun omgeving en daar geen enkele invloed op hebben. Wij hebben de indruk dat het proces rondom de kap van bomen nog veel zorgvuldiger kan en daarom stellen wij hierover vragen in de komende commissievergadering.”