Een transparant bestuur en toekomstbestendige financiën

Het gemeentehuis van Westland - Beeld: D66 Westland

Vertrouwen is de basis voor een gezonde, democratische samenleving. Wij staan voor een transparante en integere bestuursstijl, waarin iedereen gehoord wordt en we niemand laten vallen. Inwoners moeten kunnen meepraten over beleid dat hen direct raakt.

D66 hanteert als uitgangspunt dat we behoedzaam omgaan met belastinggeld. Maximale transparantie over de inkomsten en uitgaven van de gemeente is daarom belangrijk.

Samen zetten we ons in voor goed bestuur. Vertrouwen is de basis voor een gezonde, democratische samenleving. Wij staan voor een transparante en integere bestuursstijl, waarin iedereen gehoord wordt en we niemand laten vallen. Inwoners moeten kunnen meepraten over beleid dat hen direct raakt.

Samen zetten we ons in voor goed bestuur. Vertrouwen is de basis voor een gezonde, democratische samenleving. Wij staan voor een transparante en integere bestuursstijl, waarin iedereen gehoord wordt en we niemand laten vallen. Inwoners moeten kunnen meepraten over beleid dat hen direct raakt.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.