Een inclusief Westland

Rob Jetten - D66 vaart met de Jonge Democraten op een boot mee in de Canal Parade tijdens Pride Amsterdam. Beeld: Jeroen Mooijman

Westland is een internationaal georiënteerde gemeente. Daarbij hoort een diverse samenleving. We zijn trots op de diversiteit in Westland. Maar voor het creëren van een echt inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen en meetelt, moeten we voortdurend aandacht blijven schenken aan discriminatie en uitsluiting, de rechten van mensen met een beperking en minderheden.

Vrouwen, mannen en non-binaire personen moeten overal gelijk behandeld worden. Ook onderscheid naar afkomst, religie, geaardheid en fysieke gesteldheid hoort niet thuis in Westland. Acceptatie begint met voorlichting, maar moet ook worden ondersteund met concreet beleid.

Samen zetten we ons in voor een inclusief Westland. Vrijheid begint met jezelf kunnen zijn. Voor een echt inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen en meetelt, moeten we voortdurend aandacht blijven schenken aan discriminatie en uitsluiting, de rechten van mensen met een beperking en minderheden. D66 stelt een Lokale Inclusie Agenda op om vorm te geven aan een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen.

Samen zetten we ons in voor een inclusief Westland. Vrijheid begint met jezelf kunnen zijn. Voor een echt inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen en meetelt, moeten we voortdurend aandacht blijven schenken aan discriminatie en uitsluiting, de rechten van mensen met een beperking en minderheden. D66 stelt een Lokale Inclusie Agenda op om vorm te geven aan een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.