Nieuwe impuls Regenboogstad Westland echt nodig

Op 29 september tekenen wethouders van 55 gemeenten en onderwijsminister Dijkgraaf een intentieverklaring om de sociale acceptatie en sociale veiligheid van lhbtiq+-personen te verbeteren. “We weten niet of wethouder Van Staalduinen haar handtekening gaat zetten, want de laatste anderhalf jaar is het college heel stil geworden over lhbtiq+-emancipatie”, zegt D66-steunraadslid Maxim van Ooijen, “maar Regenboogstad blijven is hoognodig.”

Opening van het regenboogzebrapad in Naaldwijk, 9 mei 2018 Beeld: D66 Westland

Westland is sinds 2011 een Regenboogstad en er zijn goede dingen gebeurd met het geld dat het ministerie verstrekt. Maxim van Ooijen: “We hebben een regenboogzebrapad in Naaldwijk, de bibliotheek en Vitis Welzijn organiseren regelmatig activiteiten, middelbare scholen doen mee aan Paarse Vrijdag en de John Blankenstein Foundation doet enorm goed werk bij onze sportverenigingen. Toch mag er voor de lhbtiq+-emancipatie wel een tandje bijgezet worden en daarom hebben we het college een paar vragen voorgelegd.”

D66 Westland wil wel eens horen hoe het college zelf terugkijkt op wat er wel en niet is bereikt. Ook is er niets over hulp aan lhbtiq+’ers te vinden op de website www.hulpzoekerwestland.nl, hoewel die site informatie voor álle Westlanders moet bevatten. Daarnaast ligt er nog steeds een door de raad aangenomen D66-motie voor meer zichtbaarheid in de openbare ruimte waar al bijna een jaar niets mee is gedaan.

“De maatschappij verandert constant en daarom moet de emancipatiestrijd steeds weer opnieuw worden gevoerd”, aldus Van Ooijen, “of het nu om emancipatie van vrouwen, gehandicapten, lhbtiq+’ers of andere achtergestelde groepen gaat. Wij verwachten van het college dat er een goed meerjarenplan komt en dat het college zich ook op dit beleidsterrein laat zien.”