Meer aandacht voor seksuele gezondheid

In 2022 was het percentage mensen dat een soa had hoger dan in 2021. Het RIVM constateerde een stijging van 21% van chlamydia en een stijging van 33% van gonorroe.

In 2018 heeft het college op voorstel van D66 Westland toegezegd werk te maken van het bevorderen van seksuele gezondheid. Zo is er tijdens de feestweken volop aandacht geweest, o.a. met een speciale escape-bus. Het college wilde hierna inzetten op een meer integrale aanpak op scholen en wilde dat het spreekuur van Sense ook op locatie in Westland zou plaatsvinden. Voor 2021 en verdere jaren zou het college nog nadere afspraken maken.

Beeld: D66

“Door de coronacrisis konden er weinig activiteiten plaatsvinden”, zegt steunraadslid Maxim van Ooijen, “maar inmiddels zou dit weer minimaal op het niveau van 2019 moeten zijn. Als je de stijgende cijfers van soa-besmettingen ziet en weet dat het RIVM voorlichting en gedragsverandering aanmoedigt, dan moet er een doorlopende inzet van gemeente, GGD en andere organisaties op dit terrein zijn.”

In de commissievergadering MO vraagt de fractie dan ook naar de activiteiten in de afgelopen jaren. Ook willen wij weten welke afspraken er voor de toekomst zijn gemaakt en of er ook weer activiteiten in het kader van o.a. de Week van de Lentekriebels, Coming out-dag en Wereld Aidsdag worden georganiseerd.