Een Westland met hoogwaardig onderwijs

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

Onderwijs staat aan de basis van ieders persoonlijke ontwikkeling en geluk. Goed onderwijs en een leven lang leren geeft mensen de kans een leven lang mee te doen en het beste uit zichzelf te halen. Goed onderwijs vergroot de kansen en het geluk van jongeren en stelt mensen in staat succesvol te zijn en goed mee te komen in een snel veranderende wereld. Het is dan ook belangrijk dat alle jongeren met een goede startkwalificatie de arbeidsmarkt op gaan.

Nog belangrijker is dat zij worden uitgedaagd nieuwsgierig te blijven en op zoek te gaan naar hun eigen passie en kracht. Jongeren die zelfvertrouwen hebben en geloven dat ze kunnen groeien, zijn gelukkige jongeren met een toekomstperspectief. Door goed onderwijs ontstaat zo een maatschappij waarin burgers verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen, voor zichzelf, voor hun omgeving en voor de samenleving als geheel. Een samenleving waarin mensen elkaar in hun waarde laten.

Ook voor het bedrijfsleven zijn goed opgeleide werknemers belangrijk om innovatief en concurrerend te blijven. En innovatieve bedrijven zijn de basis voor de lokale werkgelegenheid. D66 wil dan ook dat er voor ieder kind kwalitatief hoogwaardig onderwijs beschikbaar is, waarbij het maximaal kansen krijgt om zijn eigen kwaliteiten te ontplooien.

Deze kansen moeten voor elk kind gelijk zijn en daarnaast moet het kind zich veilig voelen op school. Bovendien zet D66 zich in om de kloof tussen mensen te overbruggen, bijvoorbeeld op het gebied van laaggeletterdheid. Dat doen we door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de basisvaardigheden beheersen.

Ook voor het bedrijfsleven zijn goed opgeleide werknemers belangrijk om innovatief en concurrerend te blijven. En innovatieve bedrijven zijn de basis voor de lokale werkgelegenheid. D66 wil dan ook dat er voor ieder kind kwalitatief hoogwaardig onderwijs beschikbaar is, waarbij het maximaal kansen krijgt om zijn eigen kwaliteiten te ontplooien.

Deze kansen moeten voor elk kind gelijk zijn en daarnaast moet het kind zich veilig voelen op school. Bovendien zet D66 zich in om de kloof tussen mensen te overbruggen, bijvoorbeeld op het gebied van laaggeletterdheid. Dat doen we door ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de basisvaardigheden beheersen.

Onze plannen voor de jeugd

Lijsttrekker Benjamin Hofland ontvouwt onze plannen voor de jeugd - Beeld: D66 Westland

Samen zetten we ons in voor hoogwaardig onderwijs. Ieder kind verdient dezelfde kansen, ongeacht in welk gezin het opgroeit of in welke wijk het woont. D66 wil een goede start voor elk kind. Daarom zorgen we ervoor dat kinderen met een (taal)achterstand vanaf 14 maanden drie dagdelen voorschoolse educatie kunnen volgen. We zorgen voor kwalitatief goede schoolgebouwen en maken scholen geschikt voor individueel onderwijs.

Samen zetten we ons in voor hoogwaardig onderwijs. Ieder kind verdient dezelfde kansen, ongeacht in welk gezin het opgroeit of in welke wijk het woont. D66 wil een goede start voor elk kind. Daarom zorgen we ervoor dat kinderen met een (taal)achterstand vanaf 14 maanden drie dagdelen voorschoolse educatie kunnen volgen. We zorgen voor kwalitatief goede schoolgebouwen en maken scholen geschikt voor individueel onderwijs.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.