Fractie

De fractie van D66 Westland bestaat uit twee raadsleden, drie steunraadsleden en een fractiemedewerker. Samen zorgen zij voor de inbreng van D66 Westland in de raad, de commissies, de raadswerkgroepen en natuurlijk in de Westlandse samenleving.