Een Westland waar iedereen kan en mag wonen

Beeld: Bart Wijnands

Naar meer betaalbare woningen

Het hebben van een plek om te wonen is een grondrecht dat is vastgelegd in 1983. Een groot deel van de woningen bevindt zich in de vrije sector (70%). Het is dan ook de taak van de overheid om te zorgen voor voldoende woningen. Onder meer door het tekort aan woningen, stijgen de huizenprijzen de laatste tijd tot ongekende hoogten.

Vooral in het goedkopere segment is er een groot gebrek aan woningen. Het nemen van maatregelen om de woningmarkt tot rust te brengen is primair een taak van de regering. Maar ook op lokaal niveau kunnen we veel doen om woningen betaalbaar te houden.

Vooral in het goedkopere segment is er een groot gebrek aan woningen. Het nemen van maatregelen om de woningmarkt tot rust te brengen is primair een taak van de regering. Maar ook op lokaal niveau kunnen we veel doen om woningen betaalbaar te houden.

Onze plannen voor meer betaalbare woningen

Lijsttrekker Benjamin Hofland ontvouwt onze plannen voor meer betaalbare woningen - Beeld: D66 Westland

Samen zetten we ons in voor meer betaalbare woningen voor starters en senioren. Wij bouwen in de hoogte waar dat kan.

Samen zetten we ons in voor meer betaalbare woningen voor starters en senioren. Wij bouwen in de hoogte waar dat kan.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.