“Breek plannen open voor 1800 sociale huurwoningen”

D66 Westland wil dat het college alles op alles gaat zetten om de komende zeven jaar 1800 sociale huurwoningen te realiseren. Momenteel zit de gemeente samen met andere gemeenten, de provincie, het rijk en de sociale woningbouwcorporaties om tafel om afspraken hierover te maken. Westland zal deze woondeal binnenkort ondertekenen en aan de lat staan om zo’n 1800 sociale huurwoningen te realiseren.

Beeld: D66

“Westland realiseert op jaarbasis zo’n 50 tot 100 sociale huurwoningen, dit aantal zal met de aanstaande woondeal significant omhoog moeten”, aldus fractievoorzitter Benjamin Hofland, “in Westland ligt het gemiddelde jaarinkomen ruim onder de sociale huurgrens, dus er is ook zeker vraag naar dit segment, nog los van de verantwoordelijkheid die we hebben om onder andere statushouders en spoedzoekers te huisvesten.”

De fractie heeft vragen gesteld aan het college om te bereiken dat Westland zich tot het uiterste gaat inspannen om de 1800 sociale huurwoningen te realiseren. Ook pleit D66 ervoor om zo nodig bestaande bouwplannen open te breken om dit aantal te realiseren.

Beeld: D66

“Het college geeft vaak aan dat de taakstelling niet gehaald wordt vanwege het feit dat er plannen vastliggen. We weten nu wat ons te doen staat en dus moeten we op tijd plannen hebben klaarliggen om deze verantwoordelijkheid op te pakken”, aldus Benjamin Hofland.

De woondeal zal binnenkort ondertekend worden door de diverse overheden en de corporaties, waarmee de gemeente zich bindt aan de voorliggende afspraken en de provincie of het rijk kan ingrijpen als een gemeente deze afspraken niet nakomt.