“Het Westlands woondossier flopt”

Het woondossier van de gemeente Westland dreigt te floppen, zo vreest D66 Westland. Tijdens de verkiezingen waren betaalbare (starters)woningen een speerpunt van elke politieke partij, inmiddels zijn we 531 dagen verder en is er niks bereikt op dit dossier. Daarom luidt D66 de noodklok.

Nieuwbouw in Naaldwijk Beeld: D66 Westland

“In het begin waren er nog mooie en soms dubieuze plannen”, aldus D66-fractievoorzitter Benjamin Hofland, “zo was er een wooninvesteringsfonds voor starters, kwam er een Westlandse flexroute en was er een akkoord met de provincie om 1500 woningen versneld te kunnen bouwen.”

Het college heeft inmiddels gemeld geen werk te maken van het wooninvesteringsfonds. En vanuit de plannen om 1500 woningen versneld te bouwen, zouden er plannen gedeeld worden in januari 2023. Echter, alle plannen die gedeeld zijn, kregen ondanks de reguliere coalitieoverleggen, onvoldoende steun in de raad van de coalitiepartijen.

“Het is geen geheim dat er binnen de coalitie grote onenigheid op dit dossier is, WV en GBW staan lijnrecht tegenover elkaar”, aldus Benjamin Hofland, “juist nu er stappen gezet moeten worden, is het tijd om de deuren van de achterkamertjes te openen en met de héle raad stappen te zetten in dit dossier. Dat verdienen onze starters, onze ouderen én onze arbeidsmigranten.”

Na de verkiezingen is er een speciale commissie Wonen door de gemeenteraad in het leven geroepen. De vergaderagenda is elke maand vrijwel leeg, D66, CDA, GroenLinks en PvdA hebben vragen gesteld hoe het college gaat voorkomen dat het woondossier flopt.