“Breek de Josephkerk niet zomaar af”

De Wateringse Sint Josephkerk is in de verkoop gezet door het parochiebestuur. Na ruim zestig jaar krijgt het gebouw een nieuwe bestemming, zelfs afbreken voor woningbouw is niet uitgesloten. “Deze mededeling was voor veel Wateringers wel even schrikken”, zegt D66-steunraadslid Maxim van Ooijen, “want de kerk is naast een geloofsgemeenschap ook nog eens een echt beeldbepalend gebouw voor het dorp. Het is ook het enige gebouw dat van de inwoners een bijnaam heeft gekregen: de Kolenkit. Dat moet je dus niet zomaar afbreken.”

Sint Josephkerk, ca. 1975 - Beeld: collectie HVWK

Voor de nieuwe functie van het markante gebouw uit de jaren zestig zijn door de bisschoppen regels opgesteld. Zo mag er geen niet-christelijke geloofsgemeenschap in het gebouw en zien ze liever ook geen culturele herbestemming. Als er geen goede herbestemming wordt gevonden, dan kan de kerk worden afgebroken voor woningbouw.

D66 Westland heeft over deze verkoop vragen gesteld aan het college. Maxim van Ooijen: “Wij willen graag weten of het college bij deze verkoop betrokken is, wat dit betekent voor de kerkenvisie die nog moet verschijnen en of het college misschien zelf het gebouw en de grond wil overnemen om sociale of culturele instellingen in te vestigen. De kerk heeft een fantastische akoestiek en zou heel goed zijn voor concerten.”

Doop van Maxim van Ooijen in de Sint Josephkerk Beeld: D66 Westland

“Eigenlijk zou het college moeten besluiten om deze kerk op de monumentenlijst te zetten. Het gebouw is een perfect voorbeeld van de verandering die in de katholieke kerk is opgetreden na het Tweede Vaticaans Concilie. En daarbij”, besluit Van Ooijen met een knipoog, “ik ben ook in die kerk gedoopt en dat is natuurlijk al genoeg reden om er een monument van te maken.”