Een gezond Westland

en vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Beeld: iStock

Gezond zijn en blijven is een groot goed. Gezondheid heeft ook invloed op de kansen in het leven. Mensen met een lagere sociaal-economische status leven minder lang en leven ook minder lang in goede gezondheid. De beste kans op een gezond leven is gezond eten, voldoende bewegen en niet roken en drinken. Dat is ieders eigen keuze en verantwoordelijkheid.

Helaas is de samenleving tegenwoordig zo ingericht dat ongezonde keuzes vaak aantrekkelijker zijn dan gezonde keuzes en een gezonde ambitie onvoldoende ondersteund wordt. En daar kunnen de overheid en gemeente wat aan doen. D66 heeft hiervoor de volgende plannen.

Samen zetten we ons in voor een gezond Westland. Gezond zijn en blijven is een groot goed. Gezondheid heeft ook invloed op de kansen in het leven. Daarom zorgen wij ervoor dat kinderen gezond kunnen opgroeien en mensen gezond oud kunnen worden.

Samen zetten we ons in voor een gezond Westland. Gezond zijn en blijven is een groot goed. Gezondheid heeft ook invloed op de kansen in het leven. Daarom zorgen wij ervoor dat kinderen gezond kunnen opgroeien en mensen gezond oud kunnen worden.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.