Gezondheid

Een gezond Westland

Gezond zijn en blijven is een groot goed. Gezondheid heeft ook invloed op de kansen in het leven. Mensen met een lagere sociaal-economische status leven minder lang en leven ook minder lang in goede gezondheid. De beste kans op een gezond leven is gezond eten, voldoende bewegen en niet roken en drinken. Dat is ieders eigen keuze en verantwoordelijkheid. Helaas is de samenleving tegenwoordig zo ingericht dat ongezonde keuzes vaak aantrekkelijker zijn dan gezonde keuzes en een gezonde ambitie onvoldoende ondersteund wordt. En daar kunnen de overheid en gemeente wat aan doen. D66 heeft hiervoor de volgende plannen.

Gezondheidsbeleid scholen

Om ervoor te zorgen dat onze kinderen zo gezond mogelijk opgroeien wil D66:

 • De mogelijkheid onderzoeken om leerlingen op de basisscholen, in samenwerking met lokale partners, kosteloos een gezonde lunch aan te bieden.
 • Scholen in het voortgezet onderwijs stimuleren om een gezonde schoolkantine te hebben.
 • Scholen stimuleren en faciliteren om de schooldag dynamisch te maken, waardoor bewegen geïntegreerd wordt in de schooldag en leerlingen meer beweegtijd krijgen.
 • Subsidie beschikbaar stellen aan scholen die het schoolplein beweegvriendelijk willen maken.
 • Rond scholen een gezonde voedselomgeving creëren door het tegengaan van fastfoodrestaurants en snackbars in de directe omgeving van scholen.

Gezondheidsbeleid sporten en bewegen

Om gezond bewegen te stimuleren wil D66:

 • Rookvrije sportverenigingen.
 • Aanbod van gezonde voeding in kantines van sportverenigingen, sporthallen en zwembaden.
 • Een Kwiekbeweegroute voor senioren aanleggen.
 • Het skateroutenetwerk uitbreiden en laten aansluiten op dat van Midden-Delfland.
 • De huidige zwembaden open houden.
 • Buurtsportcoaches aanstellen om jong en oud te stimuleren om te bewegen.
 • Voor deelnemers aan de Gezonde Leefstijlinterventie aanvullend beweegaanbod creëren en de kosten hiervan gedurende het eerste jaar voor rekening van de gemeente te nemen.
 • In samenwerking met de jeugdgezondheidszorg en de Zorgorganisatie Eerste Lijn, jongeren onder de 18 met overgewicht een Gezonde Leefstijlinterventie aanbieden.
 • Meer watertappunten bij onder meer bushaltes, speelplekken en langs fietsroutes aanleggen.

Beleid gezondheidspreventie

Om roken en het bovenmatig gebruik van alcohol te ontmoedigen wil D66:

 • Terrassen rookvrij maken.
 • In overleg met de Jongerenraad beleid ontwikkelen om het schenken van alcohol aan minderjarigen en het overmatig alcoholgebruik onder jongeren te verminderen.
 • Dat de gemeente geen alcohol schenkt op bijeenkomsten en evenementen die zij organiseert waar meer dan 25% van de bezoekers jonger is dan 25 jaar.
 • De gemeente inwoners stimuleert om deel te nemen aan Stoptober.

Beleid tegen eenzaamheid

Om eenzaamheid onder jongeren en senioren tegen te gaan wil D66:

 • Initiatieven die gericht zijn op het tegengaan van eenzaamheid onder jongeren en senioren met een subsidie ondersteunen.
 • In samenwerking met welzijnsorganisaties een preventieve aanpak ontwikkelen om eenzaamheid bij jongeren te voorkomen en activiteiten ontwikkelen voor jongeren die zich eenzaam voelen.
 • Inwoners die eenzaam zijn actief helpen aan vrijwilligerswerk.