Een cultureel Westland

Kunst en cultuur zijn het fundament van onze beschaving. Beeld: iStock

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor een vitale samenleving en de mentale gezondheid van mensen. Cultuur is de motor achter de creatieve ontwikkeling van onze kinderen, het aangename leefklimaat, het gevoel van veiligheid en de economische bedrijvigheid. Met kunst geven we uiting aan onze identiteit.

Samen zorgen we voor een cultureel Westland. Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor een vitale samenleving en de mentale gezondheid van mensen. Cultuur is de motor achter de creatieve ontwikkeling van onze kinderen, het aangename leefklimaat, het gevoel van veiligheid en de economische bedrijvigheid. Met kunst geven we uiting aan onze identiteit.

Samen zorgen we voor een cultureel Westland. Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor een vitale samenleving en de mentale gezondheid van mensen. Cultuur is de motor achter de creatieve ontwikkeling van onze kinderen, het aangename leefklimaat, het gevoel van veiligheid en de economische bedrijvigheid. Met kunst geven we uiting aan onze identiteit.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.