Cultuur

Een cultureel Westland

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor een vitale samenleving en de mentale gezondheid van mensen. Cultuur is de motor achter de creatieve ontwikkeling van onze kinderen, het aangename leefklimaat, het gevoel van veiligheid en de economische bedrijvigheid. Met kunst geven we uiting aan onze identiteit.

Meer aandacht voor cultuur

Om de aandacht voor cultuur vast te houden en te versterken wil D66:

  • Dat er in elk dorp een bibliotheekfunctie aanwezig blijft.
  • De activiteiten van Cultuurweb borgen, door de financiering ervan structureel in de begroting op te nemen.
  • Culturele evenementen als Waterpop, Kom in de Kas en het Varend Corso behouden.
  • Elk jaar een evenement met een landelijke uitstraling organiseren op het gebied van sport of cultuur.
  • Cultureel erfgoed voorzien van informatieve borden.
  • Wandel- en fietsroutes langs cultureel erfgoed bewegwijzeren.

Nieuwbouw De Naald onderdeel van cultureel centrum

D66 wil dat de plannen voor de nieuwbouw van theater De Naald onderdeel worden van de bouw van een cultureel centrum (cultuurpaleis). Daarin zou, naast een theater en bioscoop, plaats moeten zijn voor muziekonderwijs, oefenruimten, een expositieruimte, Cultuurweb, de bibliotheek en wellicht de WOS.