Een veilig Westland

Politieagent - In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Zo beschermen we in onze democratie minderheden. Beeld: iStock

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om vrij te kunnen zijn. Zonder veiligheid geen vrijheid. Westland is een relatief veilige gemeente. Er is relatief weinig criminaliteit, al is elke criminele activiteit er één te veel. Toch bestaan er onder de inwoners van Westland gevoelens van onveiligheid die niet gestaafd worden door de cijfers.

Bij het handhaven van de veiligheid zijn veel middelen geoorloofd. De inzet ervan moet echter altijd worden afgewogen tegen het borgen van de privacy.

Samen zetten we ons in voor een veilig Westland. Zonder veiligheid geen vrijheid. We nemen maatregelen om straatintimidatie te voorkomen en tegen te gaan en stellen een verbod op het afsteken van vuurwerk in.

Samen zetten we ons in voor een veilig Westland. Zonder veiligheid geen vrijheid. We nemen maatregelen om straatintimidatie te voorkomen en tegen te gaan en stellen een verbod op het afsteken van vuurwerk in.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.