Eerste stap naar een nieuw theater De Naald eindelijk gezet!

Na zeventien jaar besluiteloosheid is er dan nu toch echt een begin gemaakt met de nieuwbouw van WestlandTheater De Naald. Niet dat er volgend jaar al een nieuw gebouw staat, maar met het door D66 Westland voorgestelde en door de raad aangenomen voorbereidingskrediet kan er eens goed uitgezocht en berekend worden wat voor nieuw theater we willen, op welke plek dat moet komen en wat het uiteindelijk zal gaan kosten.

Beeld: D66 Westland

D66 Westland ziet een theater voor zich met meer zalen met voldoende ruimte voor voorstellingen van onze muziek-, dans- en toneelverenigingen, maar ook een energiezuinig pand waar niet alle kieren dichtgestopt zitten met oude kranten. En natuurlijk met een grote zaal waar een artiest kan optreden zonder een stuk van zijn decor af te zagen.

De behandeling van de begroting voor 2024 kende ook nog een ander historisch moment. Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente Westland stemden alle oppositiepartijen tegen het vaststellen ervan. De reden hiervoor waren de onduidelijke en onnodige keuzes die het college van B&W had gemaakt bij het zoeken naar bezuinigingen.

Voor D66 Westland waren de bezuinigingen op het sociaal domein (ouderenzorg, jeugdzorg, ondersteuning) en de culturele instellingen te fors om mee akkoord te gaan. Voorstellen uit de oppositie, met een degelijke financiële onderbouwing, om de bezuinigingen af te zwakken en toch een sluitende begroting te krijgen, werden door het college van WV, GBW en VVD met zeer zwakke argumenten terzijde geschoven.

Aan het eind van de avond konden wij, en met ons de zeven andere oppositiefracties, niets anders doen dan tegen de complete begroting stemmen. Dit was nog de enige manier om het college en de coalitie duidelijk te maken dat de bezuinigingen en de opstelling van het college een treurige bedoening waren die onze mooie gemeente geen goed deden.

Benjamin Hofland
fractievoorzitter D66 Westland