Oekraïne: wat kan Westland doen?

Donderdag 24 februari 2022 zijn we opgeschrikt door Russische agressie tegen Oekraïne. Het is volstrekt ontoelaatbaar dat een soeverein democratisch Europees land zonder reden wordt aangevallen en onschuldige mensen moeten vrezen voor hun leven. Vele Oekraïners slaan op de vlucht.

We kunnen als gemeente Westland de oorlog niet stoppen, en dat voelt machteloos. Maar we kunnen wel onze steun betuigen aan het Oekraïense volk en de mensen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld een veilig heenkomen bieden.

Vluchtelingenstroom

Vanuit Oekraïne kan uiteindelijk een vluchtelingenstroom van vijf miljoen mensen ontstaan, zegt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Een deel van hen zal de grens oversteken naar de EU. Binnen de EU bestaat de Temporary Protection Directive, waarin de verdeling van vluchtelingen over EU-landen is vastgelegd. Nederland is dus ook verantwoordelijk om een deel van deze mensen op te vangen.

Aangezien de Oekraïense grens dichterbij Nederland ligt dan bij bijvoorbeeld Spanje, is het aannemelijk dat een deel van de vluchtelingen ook uit eigen beweging naar Nederland zal reizen. Oekraïners hebben overigens ook geen visum nodig om naar Nederland te reizen.

Een jong meisje dat protesteert tegen de oorlog in Oekraïne Beeld: Foto door Matti via Pexels

Schriftelijke vragen

D66 heeft vragen gesteld om ook in Westland voorbereidingen te treffen voor de vluchtelingenstroom die het gevolg is van de Russische agressie. Wij hebben de volgende schriftelijke vragen gesteld:

1. Heeft het college al verzoeken van de rijksoverheid of het COA ontvangen om te zoeken naar locaties voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne? Als het college dit verzoek niet rechtstreeks heeft ontvangen, is er dan wel een verzoek aan onze regio gedaan?

2. Is het college voornemens positief op het verzoek te reageren? Als er nog geen verzoek is gedaan, is het college dan voornemens positief te reageren zodra het verzoek er wel komt? Welke (on)mogelijkheden ziet het college hiertoe?

3. Op welke termijn zijn er ook in Westland opvangplekken te realiseren om de last zoveel mogelijke te verdelen over alle gemeenten in Nederland?

4. Kan het college aangeven op welke wijze het contact met Vluchtelingenwerk in Westland verloopt als het gaat over de crisis in Oekraïne?