Mark Hendrix

Mark Hendrix - Beeld: Ben Hofland


  • 62 jaar
  • Den Haag
  • Naaldwijk
  • Hij/hem

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het strand en de terrassen op het Wilhelminaplein.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is de partij waarbij ik me thuis voel. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Westland is de minst groene gemeente van Nederland. Daar kan en moet verandering in komen. Ook moet Westland zich beter voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Dat betekent meer groen (ook op daken) en meer waterberging. Daarnaast moet de energietransitie versneld worden uitgevoerd.

Wat zijn drie zaken die je als raadslid wil veranderen?

  • Westland vergroenen
  • De energietransitie versnellen
  • Een verduurzamingsfonds instellen