D66-inbreng eerste openbare gespreksronde lijsttrekkers

Maandagavond 22 maart vond in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Verdilaan een eerste openbare gespreksronde plaats tussen de lijsttrekkers van de tien politieke partijen die zetels hebben behaald bij de afgelopen verkiezingen. De bijeenkomst werd geleid door de lijsttrekker van Westland Verstandig, die de meeste zetels had behaald.

Lijsttrekker Benjamin Hofland bij de eerste openbare gespreksronde Beeld: D66 Westland

D66-lijsttrekker Benjamin Hofland startte zijn bijdrage met felicitaties aan de andere winnende partijen. Hij constateerde dat alle huidige oppositiepartijen hadden gewonnen en alle coalitiepartijen hadden verloren en vond dat dit in de samenstelling van het nieuwe college tot uitdrukking moest worden gebracht.

Op de vraag of D66 Westland bereid was toe te treden tot een college, antwoordde Benjamin Hofland dat D66 altijd bereid was om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Dit kon volgens hem op twee manieren. Als eerste de zelfstandige deelname van D66 Westland in een college. Daarnaast was er de mogelijkheid dat de drie progressieve partijen (D66, GroenLinks en PvdA) gezamenlijk een wethouder zouden leveren, indien dit voor het brede draagvlak van de coalitie nodig was.

Namens D66 stelde Hofland voor om als gezamenlijke raadsfracties goede gesprekken te gaan voeren over de manier waarop de fracties tot doelen komen en met elkaar omgaan. Dit in het licht van de winst die geboekt is door partijen die aan ombudspolitiek doen. Tot slot opperde hij nog het idee van een raadsakkoord dat door alle partijen wordt onderschreven. Een dergelijk raadsbreed akkoord is goed voor de bestuurlijke stabiliteit van Westland.

De tweede gespreksronde vindt plaats op maandagavond 28 maart 2022 om 19.00 uur in de raadzaal in Naaldwijk. Tijdens deze bijeenkomst kunnen de partijen, maar ook maatschappelijke organisaties, punten aandragen voor een toekomstig coalitieakkoord.