Eindelijk voorstel nieuw theater De Naald

Tijdens de begrotingsbehandeling van 8 november zal D66 Westland met een voorstel voor een nieuw theater voor De Naald komen, zo laat de fractie weten. In het huidige coalitieakkoord staat de afspraak voor een nieuw theater, echter tot op heden zonder resultaat. Al 17 jaar wordt er in Westland gesproken over een nieuw theater voor De Naald en altijd was er een reden om het niet te doen. D66 Westland zal eindelijk na deze 17 jaar de eerste belangrijke stap zetten voor een nieuw theater.

Beeld: D66 Westland

“We waren blij toen we deze afspraak lazen in het huidige coalitieakkoord”, aldus D66-fractievoorzitter Benjamin Hofland, “tot op heden heeft dat niks opgeleverd omdat Westland Verstandig terugkwam op deze afspraak, dus nemen wij hierin als D66 het initiatief voor de Westlandse cultuursector.”

Het huidige theater De Naald is aan het einde van zijn levensduur, al eerder investeerde het college zo’n zes tot acht ton om onderhoud te kunnen doen. Het is de vraag in hoeverre nieuwe investeringen nog rendabel zijn. Eerder werd bekend dat er shows niet meer pasten binnen De Naald, vanwege ruimtegebrek.

“We leven in Westland met meer dan 115.000 inwoners en zijn daarmee één van de grootste gemeenten van het land”, aldus Benjamin Hofland, “als grote gemeente zijn we dit verplicht aan De Naald, aan onze cultuursector en aan onze inwoners. Van cultuur groeit iedereen in de gemeente.”

Naar verluidt kan het voorstel van D66 steun krijgen van GBW, CDA Westland, LPF Westland, GroenLinks Westland, PvdA Westland en de Fractie van Vliet.