D66 tekent Regenboog Stembusakkoord

In de raadzaal van het gemeentehuis aan de Verdilaan heeft kandidaat-raadslid Maxim van Ooijen op 9 maart 2022 namens D66 Westland het Regenboog Stembusakkoord van COC Haaglanden ondertekend, samen met vertegenwoordigers van CDA, GroenLinks, PvdA en VVD.

Maxim van Ooijen met het getekende Regenboog Stembusakkoord Beeld: D66 Westland

Regenboogstad

Door het ondertekenen van het akkoord beloven de partijen dat ze de komende vier jaar hun best gaan doen om een aantal maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie uit te voeren. Maxim van Ooijen: “Onze fractie is de grondlegger van het Westlandse LHBTI-beleid waardoor Westland sinds 2011 ook Regenboogstad is. Het tekenen van het akkoord was dan ook niet meer dan logisch. De afgelopen jaren hebben wij al veel zaken weten te realiseren en wij gaan graag de uitdaging aan om de positie van de Regenbooggemeenschap in Westland te verbeteren.”

Maxim van Ooijen tekent het Regenboog Stembusakkoord Beeld: D66 Westland

Zichtbaarheid

Het akkoord richt zich op vijf beleidsterreinen: inclusief beleid voeren, veiligheid bevorderen, jongeren steunen, potentieel kwetsbare groepen steunen en zichtbaarheid bevorderen. “Zeker op het gebied van zichtbaarheid hebben we al aardig wat bereikt”, zegt Maxim van Ooijen, “er ligt een regenboogzebra op het busstation Verdilaan, bij het gemeentehuis gaat nu drie keer per jaar de vlag uit en er wordt niet meer naar geslacht gevraagd als dat niet nodig is, zoals bij het organiseren van een rommelmarkt of het laten ophalen van grofvuil.”

Samenwerking

Andere beleidsterreinen vormen zeker een uitdaging voor de politiek. “Er is nog een hoop te doen. Wij zijn van plan om de komende raadsperiode samen met het jongerenwerk, de jeugd- en ouderenzorg, de schoolbesturen en organisaties als VluchtelingenWerk te bekijken welke stappen we nog kunnen zetten. Dat doen we natuurlijk samen met de andere partijen die het Regenboog Stembusakkoord hebben ondertekend. Samen maken we Westland beter voor onze LHBTI-inwoners”, besluit Maxim van Ooijen.

De ondertekenaars van het Regenboog Stembusakkoord Beeld: D66 Westland