D66 maakt Westland sportbestendig

Op 22 maart 2023 werd het voorstel van D66 Westland om de sportaccommodaties van Westland toekomstbestendig te maken door de gemeenteraad aangenomen. In het verleden werd het debat over de Westlandse sportvoorzieningen vaak over één accommodatie of één dorp gevoerd. Dankzij het voorstel van D66 moet er meer naar het geheel van sportvoorzieningen gekeken worden en ook naar de bevolkingsontwikkeling van Westland in de komende jaren.

Beeld: D66

“Het is belangrijk dat het college dit voorstel nu serieus oppakt zodat we op tijd anticiperen op de te verwachten groei van het aantal Westlanders”, aldus raadslid Ilse Daalhof, “D66 vindt sporten en bewegen heel belangrijk en daarom willen we voorkomen dat inwoners niet kunnen sporten omdat er wachtlijsten bij verenigingen zijn.”

Beeld: D66

Het college heeft inmiddels besloten dat het aan de slag gaat met een strategische accommodatieplanning sport. Hierdoor moeten alle Westlanders in de toekomst in hun eigen buurt kunnen sporten. De benodigde ontwikkelingen kunnen nu ook tijdig meegenomen worden in de begroting. Het doel van het college is om de planning voor het zomerreces van 2024 af te ronden.