Maak van Watergat een natuurgebied

De fractie van D66 Westland wil dat Watergat aangewezen wordt als tijdelijk natuurgebied. Sinds het vaststellen van het bestemmingsplan in februari 2022 ligt het plan stil vanwege procedures. D66 Westland stemde toentertijd tegen omdat de fractie van mening was dat de gebieden teruggegeven moesten worden aan de natuur.

Schets van de toekomstige bebouwing in Watergat - Beeld: gemeente Westland

“Er lopen momenteel twee procedures, één bij de Raad van State en één bij de rechtbank”, aldus fractievoorzitter Benjamin Hofland, “wij willen dat Watergat een natuurgebied wordt en anders tijdelijke natuur omdat er voorlopig geen zicht is op een definitieve uitspraak.”

Watergat bestaat uit verschillende gebieden, waarbij het zuidelijke gebied in een bestemmingsplan is vastgelegd. Voor het middengebied en het noordelijke gebied zijn nog geen bestemmingsplannen vastgelegd. D66 wil dat deze gebieden ook aangewezen worden als natuurgebied, zeker het middenstuk, aangezien bouwen hier niet is toegestaan.

“Met de huidige stikstofproblematiek komen er niet snel woningen, sterker nog, ik betwijfel of de stikstofberekeningen van het college stand gaan houden bij de rechter, daar duiken we momenteel ook in”, aldus Benjamin Hofland, “laten we hopen dat we de natuur kunnen vergroten met Watergat, al is het slechts tijdelijk, de natuur heeft het nodig”.