Monitor waterkwaliteit op aanwezigheid PFAS

D66 Westland heeft vragen gesteld aan het college naar aanleiding van recente waarschuwingen van het RIVM over de inname van teveel PFAS door Nederlanders. In Nederland zijn op verschillende locaties concentraties PFAS in het oppervlaktewater ontdekt die ver boven de norm liggen.

Beeld: D66

Als mensen over een lange periode kleine hoeveelheden PFAS binnenkrijgen kan dit een negatief effect hebben op de gezondheid. Hoewel het Hoogheemraadschap van Delfland de kwaliteit van het oppervlaktewater in Westland monitort, blijkt uit de laatste waterkwaliteitsrapportage van 2022 niet of PFAS-concentraties in het Westlandse oppervlaktewater en zwemwater specifiek worden gevolgd.

D66 Westland roept het college op om de kennis over de aanwezigheid van PFAS in het Westlandse oppervlaktewater te delen en, indien nodig, het Hoogheemraadschap te verzoeken om dit specifiek te monitoren. Steunraadslid Maarten de Ruijter: “Het recente onderzoek van het RIVM en de bevindingen over de PFAS-concentraties in Nederlandse oppervlaktewateren baren ons zorgen. Duidelijkheid over de kwaliteit van de Westlandse wateren is nodig om de gezondheid en het welzijn van onze inwoners te waarborgen.”