Blik op de toekomst, oog voor het verleden

Bij de behandeling van de begroting voor het komende jaar richten we de blik op de toekomst. Een toekomstig Westland moet veel groener zijn. Een unaniem gesteunde D66-motie stuurt de wethouder op pad om te gaan praten met de provincie over het planten van meer groen op hun Westlandse grondbezit. Ook de bevoorrading van de strandpaviljoens kan milieuvriendelijker. De raad steunde de D66-motie om uit te gaan zoeken of dat kan met voertuigen die geen schadelijke uitlaatgassen produceren.

Beeld: D66 Westland

Westland moet verkeersveiliger worden. D66 drong aan op het aanwijzen van meer 30 km-zones, het liefst alle straten binnen de bebouwde kom. De Naaldwijkse Verdilaan wordt al veiliger: de raad steunde de D66-motie voor een veilige oversteek tussen de bibliotheek en het Raoul Wallenbergplein.

Beeld: D66 Westland

Westland is een diverse gemeente, waar iedereen gerespecteerd én sociaal geaccepteerd wordt. Toch schiet het college maar niet op met het nieuwe antidiscriminatiebeleid en het nieuwe meerjarenplan LHBTI-beleid. Om zichtbaarder te maken dat Westland een Regenboogstad is, kwam D66 met een motie om meer symbolen, zoals het zebrapad op het busstation, in andere dorpen te plaatsen. Een meerderheid van de raad was het daarmee eens.

D66 Westland had ook oog voor het verleden. De recent ‘herontdekte’ Noodbestuurderspost uit de Koude Oorlog in ‘s-Gravenzande is uniek in Nederland. Dankzij een unaniem gesteunde motie van D66 gaat het college zorgen voor behoud en openstelling, samen met de lokale vrijwilligers.

Druivenkwekerij Sonnehoeck in Kwintsheul verloor eerder dit jaar hun oprichter en grote inspirator. De toekomst van dit belangrijke rijksmonument moet veilig worden gesteld. De raad steunde unaniem een D66-motie om het college een adequate oplossing hiervoor te laten zoeken.

Beeld: D66 Westland

Tot slot wees D66 op het vertrouwen dat de raadsfracties en het college uit moeten stralen. Naar elkaar, maar zeker ook naar de inwoners. Alleen samen maken we het toekomstige Westland mooier.

Benjamin Hofland
fractievoorzitter D66 Westland