Nu doorpakken om centra te vergroenen!

In november 2019 gaf de gemeenteraad het college de opdracht om werk te maken van het vergroenen van de dorpscentra. In de raadsvergadering van 13 april 2021 was er een voorstel van het college met een eerste aanzet daartoe. Een meerderheid van de raad besloot echter om het hiervoor beschikbaar gestelde budget te halveren.

Ambitie aantrekkelijker maken dorpscentra deuk opgelopen

“Het is betreurenswaardig dat dit gebeurt”, aldus D66-fractievoorzitter Benjamin Hofland, “als we in deze tijd íets kunnen doen om onze lokale ondernemers een boost te geven voor de komende maanden, dan is het wel de dorpscentra aantrekkelijker maken. Helaas heeft die ambitie een flinke deuk opgelopen.”

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Vragen aan het college

De wethouder gaf aan dat van het nu beschikbare budget niet alles gerealiseerd kon worden en dat er gezocht zou moeten worden naar aanvullende budgetten. “We schuiven het uitvoeren van de motie weer door naar de toekomst, terwijl de behoefte om de dorpscentra te vergroenen door MKB, alle BIZ’en en ondernemers onderschreven wordt. We vragen het college daarom om direct door te pakken en op zoek te gaan naar nieuwe budgetten.”, aldus Benjamin Hofland.