Borg de 1800 bomen voor Westland

D66 Westland wil dat de bomen die Westland nog moet planten vanuit de bomenbalans vastgelegd worden in het komende Gebiedsgericht Plan. In dit plan worden de kaders vastgelegd voor de openbare ruimte, denk hierbij aan groen, onderhoud en waterhuishouding. De fractie vraagt wederom naar de stand van zaken van het aantal te planten bomen en verzoekt het college vast te houden aan dit aantal om zo een slag te maken in het vergroenen van Westland.

Beeld: D66

“Groen is één van dé thema’s van de verkiezingen geweest, mensen zijn daar massaal voor naar de stembus gegaan”, stelt fractievoorzitter Benjamin Hofland, “we weten dat we nog heel veel bomen volgens het huidige beleid moeten planten, wij willen ervoor zorgen dat dit aantal niet via een geitenpaadje komt te vervallen.”

D66 Westland heeft zich in het verleden verschillende malen hard gemaakt voor het groen in Westland en lanceerde diverse initiatieven om Westland te vergroenen, wat inmiddels geleid heeft tot het aanplanten van de eerste 100 bomen. De fractie vraagt naar het huidige beleid van het college en de actuele status van de bomenbalans.

“Ondanks de goede wil van alle partijen, is er nog een lange weg te gaan, daarom moeten we aan de minimaal 1800 bomen vasthouden en alweer verder kijken. Groen is de toekomst”, aldus Benjamin Hofland.