Wageningse hoofdlijnen

Als D66-ers en inwoners van Wageningen, zijn wij geschrokken van het hoofdlijnenakkoord en de richting waarin onze nieuwe regering zich beweegt. Dat bewees zich vandaag al tijdens het debat waarin Fleur Agema een discriminerende tweet verspreidde over Esmah Lala. Zeer zorgelijk, verdrietig en schokkend. Dat is nog maar het begin.

Met het hoofdlijnenakkoord komen onze rechtsstaat en democratie verder onder druk te staan. De onafhankelijkheid van rechters en de vrije pers staat ter discussie. Mensen op de vlucht en moslims krijgen de schuld van falend overheidsbeleid. Er ontbreekt een samenhangende visie op bestaanszekerheid, kansengelijkheid en aanpak van de klimaatcrisis. In plaats van te investeren in de toekomst, wordt er bezuinigd op onderwijs, wetenschap en cultuur. 

De afgelopen dagen werd het evident dat een aantal toekomstige ministers en staatssecretarissen er racistische en discriminerende opvattingen op na houden. En dat de belofte om onze rechtsstaat en democratie te beschermen niet veel waard is.

Daarom hebben wij ons aangesloten bij de zorgen van enkele inwoners van Wageningen die actie hebben ondernomen en afgelopen dinsdag 2 juli bijeenkwamen om aan te geven: dit is niet normaal. Dit kabinet is niet in onze naam. 

In Wageningen houden we de politiek hoog die er is voor alle mensen. In onze stad zorgen we juist voor elkaar, ongeacht waar je wieg heeft gestaan of van wie je houdt. We werken aan het behoud van onze groene omgeving en zetten ons in voor een duurzamere wereld. Zodat ook de volgende generaties in vrede en veiligheid kunnen leven. 

Op 2 juli hebben we een verklaring getekend, met maar liefst 500 andere bezorgde Wageningers, dat we ons inzetten voor:

  • een inclusieve stad waar iedereen zich thuis voelt en waar geen plek is voor discriminatie
  • bestaanszekerheid en een fijne en betaalbare woning voor iedereen
  • een veilige plek voor wie het nodig heeft en een warm welkom voor vluchtelingen
  • het vergroten van de biodiversiteit en voedselproductie in harmonie met de natuur en rechtvaardige klimaatactie
  • rechtszekerheid voor iedereen en de bescherming van mensenrechten en onze democratie
  • toegang tot onderwijs en cultuur voor iedereen

Want in Wageningen maken we samen onze samenleving. Gebaseerd op waarden zoals gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit. En daar zijn we trots op.
 
Namens de fractie: Maud Hulshof en Monique Peters

Meer informatie op https://wageningsehoofdlijnen.wordpress.com/