Uit de fractie maart 2022

We zijn nu een jaar onderweg en de fractie is goed op stoom. In de afgelopen maanden hebben we veel belangrijke thema’s voor het voetlicht gebracht, onder meer hebben we aangedrongen om opnieuw te bezien of de afvoer van het verontreinigde grondwater van het  ENKA terrein via een pijpleiding naar de Rijn, nog wel echt de beste oplossing is en hebben we aangedrongen op een pilot om asielzoekers sneller de gelengheid te geven te mogen werken en zo sneller in de samenleving te kunnen wortelen.

ENKA

Over de ENKA is Monique Peters door pointer geïnterviewd (luister het fragment) en zullen we binnenkort in samenwerking met andere partijen een avond organiseren. De motie over de pilot voor de asielzoekers heeft de aandacht van onze tweede kamerfractie.

Armoedebeleid

We zijn ook erg blij met het nieuwe armoedebeleid dat we deze week zullen vaststellen. Hiermee komt onze lang gekoesterde wens uit om ook hierin maatwerk te kunnen bieden.

Nieuw Steunfractielid

Vanaf 20 maart gaat Marwah Mohammed meedraaien in onze steunfractie. We zijn erg blij dat ze onze fractie komt versterken. Lees hier verder over Marwah.

Campagne PS2023

Tot slot is de campagne voor de Provinciale staten en de waterschappen van start gegaan. Voor de Staten staan er twee Wageningse kandidaten op de lijst: Frank Cornelisse en Sara Panis. Geef ze je steun voor een Wagenings geluid in de provincie en meld je nog aan om mee te doen met de campagne-acties.

Komende week zijn er een aantal interessante bijeenkomsten:
-> Dinsdag 7 maart verkiezingsdebat in de BBLTHK 
-> Woensdag 8 maart komt Minister Ernst Kuiper om in debat te gaan met de Wageningse studenten. Deze bijeenkomst is georganiseerd door D66 i.s.m. de gezamenlijke studentenverenigingen en heeft plaats bij Ceres.