Teleurstelling omzetten in motivatie

Het zal geen verrassing zijn dat de verkiezingsuitslag voor D66 Wageningen teleurstellend was. Met een verlies van twee zetels gaan we met drie raadsleden de nieuwe periode in. D66 feliciteert de winnaars van deze verkiezingen van harte: GroenLinks, de PvdA en Connect.

Komende week zullen onze toppers Maud, Laura en Monique geïnstalleerd worden. Ondanks de teleurstelling van vorige week zijn zij zeer gemotiveerd om zich de komende vier jaar in te gaan zetten voor Wageningen en de Wageningers. Maud: “met deze uitslag ontstaat voor D66 Wageningen een nieuwe situatie, die we eerlijk gezegd niet zagen aankomen. Tegelijk hebben we ook deze verkiezingen mogen rekenen op de stem van duizenden Wageningers. Het vertrouwen van deze kiezers zullen we waarmaken door zoveel mogelijk van onze plannen voor Wageningen gerealiseerd te krijgen, wat onze rol de komende vier jaar ook wordt. We zullen de teleurstelling dan ook omzetten in motivatie om samen met de andere partijen Wageningen verder te brengen!”

Verkiezingsuitslag

Juist omdat de verkiezingsuitslag verrassend was voor D66, is besloten dat een analyse van deze uitslag noodzakelijk is. Deze evaluatie en analyse zal door het campagneteam in samenspraak met de leden, de kandidatenlijst en het afdelingsbestuur worden opgepakt. Leden van D66 worden nog benaderd om hierover mee te denken. Ben je geen lid, maar wil je wel je inzichten delen? Dan ben je zeer welkom. Je kunt contact opnemen via [email protected].

Informatieronde en onderhandelingen

Gezien het verkiezingsresultaat is D66 zich ervan bewust dat we niet het eerst aan zet zijn. We zullen een constructieve rol kiezen. Onze inzet voor de onderhandeling zal gericht zijn op het bereiken van zoveel mogelijk punten uit het verkiezingsprogramma en daarbij is D66 ook bereid om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen waarbij een groene, inclusieve en vernieuwende stad voorop staat. Zo zullen we ruimte zoeken voor een raadsakkoord en we zullen inzetten op balans en ontwikkeling van onze stad, waarbij we de financiële gezondheid van de gemeente en de economische draagkracht van de stad in beeld houden. Ondanks de teruggang in zetels, ervaren we toch een groot draagvlak voor onze ideeën en zullen we constructief en krachtig onze verkiezingspunten inbrengen.