Paneldiscussie – “Natuur in het hart van Europa”

Met de Europese verkiezingen in aantocht, organiseerde D66 Gelderse Vallei op 14 mei een paneldiscussie in het Akoesticum in Ede. Het thema van het dialoog was: ‘De natuur in het hart van Europa.’

Beeld: Sylvia van Hunnik

Raquel – Kandidaat Europarlementariër

Raquel Garcia Hermida- van der Walle was te gast bij het debat.
Zij is nummer twee op de Europese kieslijst van D66.
Melvin Hazeleger ( SGP), Connie van den Top (agrariër)  en Poppe Braam gingen het dialoog aan met de aanwezigen. Geert-Jan Procee leidde het debat en presenteerde diverse stellingen, die tot een goed gesprek leidde.

Een goed gesprek over landbouw en natuur

De kwaliteit van de natuur is belangrijk voor ons (drink)water, lucht en voedsel. De landbouw staat onder druk door de voortdurende prijsdruk.  Daarnaast is de landbouw is intensiever geworden. We hebben te maken met de Green Deal en de Natuurherstelwet. De problemen vragen om oplossingen in de Europese Unie.
Door met elkaar in gesprek te gaan, konden genodigden en belangstellenden in het debat kenbaar maken wat men omtrent dit thema bindt, boeit en bezighoudt.