Kijkend naar de lange termijn

Afgelopen weekend reed iemand achterop onze auto. In Almelo. Mijn partner zei schertsend: “in Almelo is altijd wat te doen. Soms staat het licht op rood en soms op groen”. Voor zover Almelo. Dit is Wageningen. En hier is zeker wat te doen. Vandaag bespreken we bijvoorbeeld de kadernota met de investeringsagenda. Dat klinkt misschien niet voor iedereen heel spannend, toch is het dat wel.

Begroting 2024

De kadernota geeft beleidsinhoudelijke en financiële kaders voor de begroting die dit najaar wordt vastgesteld. De begroting voor 2024.
Beleidsinhoudelijk gaat het om de maatschappelijke opgave, het zogenaamde Wageningse bod (wat maakt Wageningen aantrekkelijk, wat houdt Wageningen aantrekkelijk), eerdere gemaakte afspraken maar ook over onvoorziene of nieuwe ontwikkelingen.
Het gaat om de financiële kaders. Over reserves en investeringsruimte.

Een nieuw instrument in de raad

Het gaat ook om de investeringsagenda. Dit is een nieuw instrument, een nieuwe manier om projecten, waarin we zouden willen en kunnen investeren, de komende jaren op een rij te zetten. Om de kunnen besluiten welke projecten als eerste worden aangepakt, waarin extra wordt geïnvesteerd, heeft het college een voorstel gedaan. Daarbij is gelet op wat belangrijk is en wat urgent is. Sommige projecten zijn urgent en belangrijk, dat zijn de sleutelprojecten, andere projecten zijn dat allebei niet. Complimenten aan het college en de ambtenaren om deze investeringsagenda op te stellen.

Samen kijken naar de lange termijn

Door op deze manier samen te kijken naar de lange termijn, geven we duidelijkheid aan de stad, inwoners, ondernemers en andere belangrijke betrokkenen. Althans, dat denk ik. Als dat niet zo is, dan praat ik er graag op door. De investeringsagenda geeft overzicht en is overigens niet in beton gegoten maar geeft een goed overzicht van projecten en prioriteiten.

“Blijf vooral in gesprek met ons, blijf inbreng geven en stel gerust vragen. Alleen samen kunnen we dit doen. Dat geldt voor alles trouwens.”

Monique Peters – Fractievoorzitter

Inspraak van inwoners is essentieel

Om keuzes te kunnen maken en om een besluit te kunnen nemen, maakt de raad gebruik van geluiden uit ieders eigen omgeving en van inspraakbijdragen. Ik wil bij deze alle insprekers en de organisaties die schriftelijk een bijdrage hebben geleverd, bedanken voor hun inbreng. Met jullie inbreng kunnen we een betere afweging maken en dat is belangrijk. Blijf vooral in gesprek met ons, blijf inbreng geven en stel gerust vragen. Alleen samen kunnen we dit doen. Dat geldt voor alles trouwens.