Integer en transparant besturen

Als D66 Wageningen staan we voor integer en transparant besturen. Dat doen we vanuit onze betrokkenheid met Wageningen. Die betrokkenheid mag nooit vermengd worden met de positie die sommigen van ons als raadslid hebben. Want dan kunnen belangen gaan botsen en dat raakt onze integriteit. Helaas deed zich binnen de fractie recent een dergelijke situatie voor.

Onze fractievoorzitter Laura Kaper verving tijdens een hoorzitting over vergunningen voor de herontwikkeling van de Aula een zieke collega. Vanuit haar rol als projectmanager van dit Vrijheidskwartier een collegiale actie, maar als raadslid een onhandig zet. Binnen en buiten de gemeenteraad was iedereen op de hoogte van de rol van Laura binnen dit project. Ze bracht nooit haar stem of mening in als het dossier werd besproken. De gemeentewet schrijft echter voor dat een raadslid niet als adviseur mag optreden in een geschil met de gemeente (artikel 15 lid a). Dit was formeel tijdens de hoorzitting wel het geval. Hoewel de fractie heeft geen enkele redenen om te twijfelen aan de integriteit van Laura, heeft het voorval wel consequenties. Want voor D66 Wageningen zijn integer en transparant besturen belangrijke uitgangspunten.

Om hierin geloofwaardig te blijven, heeft Laura besloten om per direct haar raadslidmaatschap op te zeggen. De fractie respecteert haar besluit. We waarderen Laura’s tomeloze inzet de afgelopen 5 jaren voor onze stad en we willen op een later moment hier verder aandacht aan geven.