Initiatief vertrouwenspersonen

Bijna dagelijks schrijven de kranten over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of over seksueel geweld. Soms met dodelijke afloop. Dit is een ernstig probleem waarbij hulp, preventie en bewustwording heel hard nodig zijn.

Initiatief

In 2018 nam D66 het initiatief om hier als gemeente iets aan te doen. Het resultaat was dat er vertrouwenspersonen beschikbaar gesteld werden. Vooral voor kleinere verenigingen, waar mogelijk geen eigen vertrouwenscontactpersonen zijn. Inmiddels zijn er maar liefst 35 Wageningse organisaties waaronder studenten-, sport- en cultuurverenigingen, evenals maatschappelijke organisaties aangesloten bij dit initiatief, dat door het vrijwilligerscentrum werd opgezet. Het voorziet duidelijk in een behoefte, nog steeds is deze hulp hard nodig.

Ondersteuning

Jaarlijks benaderen de vertrouwenspersonen alle lokale verenigingen om hun diensten bekend te maken. Naast directe ondersteuning aan slachtoffers, organiseren zij werksessies en verstrekken zij advies aan bestuursleden over interne situaties rond grensoverschrijdend gedrag. De focus ligt op preventie en signalering maar hulp blijft ook hard nodig. Hopelijk gaat het nog eens veranderen, dat zou het mooiste resultaat zijn.