In alle wijken veilig naar school!

Basisschool de Zwaneridder heeft sinds kort een nieuw gebouw in Kortenoord. Als omwonende heb ik het geweten! De kinderen werden op de eerste dag door een papa-ridder met trompetgeschal onthaald. Het was in de wijde omtrek te horen, prachtig. Toch was niet alles rozengeur en maneschijn: de verkeersveiligheid liet nog sterk te wensen over en leidde tot grote zorgen.

Raadsbrede motie

Na intensieve gesprekken met de school, bezorgde ouders, de fietsersbond en de politie heb ik me via raadsvragen en door indiening van een raadsbreed gesteunde motie sterk gemaakt voor een onmiddellijke aanpak van de onveilige situatie. Met succes, en met dank aan mijn collega’s van alle fracties voor het steunen van dit initiatief.

Verkeersregelaars

Toen ik twee dagen later met mijn zoontje langs het heikele punt fietste, leidden verkeersregelaars in de dichte mist de chaos al in goede banen. Het is prachtig om als raadslid iets voor mensen te kunnen betekenen. Dat maakt het werk zinvol, eervol en bovendien gewoon heel leuk.

Over 20 jaar veilig naar school in alle wijken

Momenteel bespreken we hoe we willen dat Wageningen er over 20 jaar uitziet. Voor één wijk staat beschreven dat de wegen naar scholen in die wijk veiliger en herkenbaarder moeten worden. Ik vind dat dit in alle wijken een aandachtspunt is en zal me er sterk voor maken om dit toe te voegen aan de plannen.