Robbert Solleveld

Robbert Solleveld - Beeld: D66 Wageningen

Robbert is voorzitter van de deelafdeling D66 Wageningen

  • 24 jaar
  • Voorschoten
  • Wageningen
  • Hij/hem

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De Uiterwaarden is mijn favoriete plek. Ik kan hier heerlijk wandelen en tot rust komen na een lange dag studeren. Daarnaast is de Zeilvereniging hier waar ik af en toe met de boot over de Rijn kan varen. In de zomer kom ik hier graag met vrienden voor een borrel aan het water.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Ik zie een enorme kans als het gaat om de woningopgave. Door slimme methoden toe te passen kunnen we veel Wageningers een goed en fijn thuis bieden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van prefab woningen die snel te realiseren zijn.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Zorgen dat er voldoende woningen worden gebouwd voor zowel starters als studenten. De wooncrisis is een groot probleem in Nederland, ook in Wageningen. We moeten slim kijken hoe we met de ruimte omgaan om deze zo optimaal te kunnen benutten. 
  • Een sterker OV. De busverbinding tussen Wageningen en Ede moet en kan beter. Ik wil mij in de raad inzetten voor de bouw van en lightrailverbinding. Hierdoor is het voor studenten makkelijker om naar de uni te gaan en voor forenzen aantrekkelijker om de auto thuis te laten staan.
  • Meer binding tussen student en stad. In Wageningen wonen veel jongeren. Ongeveer 1/3 van de stad is student op de universiteit, hogeschool of vakschool. Deze stem moet beter gehoord worden in de Wageningse politiek, en daar wil ik mij voor inzetten.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 betekent voor mij altijd en overal zichtbaar jezelf kunnen zijn.