Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

Vacatures voor Besturen & Commissies

Congres102stemmen

Tijdens Congres 104 worden verschillende functionarissen verkozen. Er zijn vacatures voor het Landelijk Bestuur, de Landelijke Verkiezingscommissie, Besluitvormingscommissie en het Geschillencollege. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de vacatures.

Leden die minimaal een half jaar lid en stemgerechtigd zijn konden zich kandideren. Kandidaatstellen was mogelijk tot en met dinsdag 11 oktober 15.00 uur.

Heeft u vragen over de procedure? Neem dan contact op met de Landelijke Verkiezingscommissie.

Vacatures

Landelijk Bestuur

Binnen het Landelijk Bestuur zijn er twee vacatures: Eén voor Penningmeester en één voor Bestuurslid met portefeuille Leden- en Fondsenwerving. De huidige Penningmeester heeft aangegeven te willen stoppen en stelt zodoende zijn portefeuille beschikbaar. Het Bestuurslid Leden- en Fondsenwerving zit aan het einde van zijn eerste termijn en kan herkozen worden.

Besluitvormingscommissie (BVC)

In verband met een uitbreiding van de Besluitvormingscommissie van vijf naar zeven leden, zijn er twee vacatures voor algemeen lid.

Landelijke Verkiezingscommissie (LVC)

Binnen de Landelijke Verkiezingscommissie is er één vacature voor algemeen lid. Dit betreft een vacature die is ontstaan omdat een zittend LVC-lid op het voorjaarscongres is verkozen tot voorzitter van de Commissie.

Geschillencollege (GC)

Binnen het Geschillencollege zijn er vijf vacatures voor algemeen lid. Dit betreffen vacatures die op het voorjaarscongres niet vervuld zijn en omdat een zittend GC-lid is verkozen tot voorzitter van het College.

 

Verkiezingen tijdens het congres

De verkiezingen op congres 104 zijn schriftelijk. Bij binnenkomst ontvangen alle stemgerechtigde leden hun stembescheiden. Hier zit ook het stembiljet tussen. Tot zondag 30 oktober 13.00 uur kan er gestemd worden. De stembussen kunt u vinden bij de ingang van de plenaire zaal. Na sluiting van de stembus houdt de Landelijke Verkiezingscommissie een zitting en stelt de uitslag vast. Deze wordt op de zondag rond 16.00 uur bekend gemaakt.

Er zijn in totaal 10 vacatures te vervullen. Op zaterdagmiddag 29 oktober heeft iedere kandidaat de gelegenheid om zich te presenteren in de plenaire zaal. Meer informatie over de kandidaten kunt u te zijner tijd vinden in het kandidatenoverzicht in de digitale congreskrant.

Laatst gewijzigd op 16 oktober 2016