Vrij van zorgen over zorg

Iemand in een rolstoel - Beeld: Pixabay

De gemeente zelf zorgt ervoor dat zij haar eigen zorgtaak optimaal vervult. Adviseurs en vrijwilligers bieden met verstand van zaken de ondersteuning die nodig is vanuit het sociaal loket. Sociale en medische problematiek wordt door hen snel en goed opgespoord in samenwerking met het sociaal team en de eerste lijn. Het sociaal loket van de gemeente moet bereikbaar en laagdrempelig zijn en wordt daarom zowel in Oosterbeek als het dorp Renkum geconcentreerd. De openingstijden zijn afgestemd op de behoeften van alle zorgbehoevende inwoners. Daarnaast is er in elk dorp ondersteuning van sociale opvang. Zo worden bijvoorbeeld De Kreek, Huis van Renkum en Oase ondersteund bij hun initiatieven op dat vlak en de gemeente werkt met dergelijke organisaties samen waar dat nodig is en kan.

Wij staan voor goede jeugdzorg. Zie ook ons filmpje over jeugdzorg: https://youtu.be/b9nUzKRF0Ec

Ouderen ontvangen dicht bij huis zorg op maat zodra dat nodig is. Zij kunnen zelfstandig zijn zolang dat kan en ontvangen een veilige nieuwe plek in hun eigen gemeenschap als dat nodig is. Een parapluwoning als veilige woonplek bij familie of vrienden moet dan bijvoorbeeld mogelijk zijn. Het sociaal vangnet (waaronder ook mantelzorgers en vrijwilligers) wordt gebruikt en ondersteund voor gezinnen, jongeren en ouderen die dat nodig hebben. Bureaucratie wordt voorkomen en zorgaanbieders worden gestimuleerd de zelfredzaamheid van ouderen te ondersteunen, bijvoorbeeld via digitale technologie (e-health), totdat intensievere persoonlijke zorg nodig is.

Sport is belangrijk voor een gezonde levensstijl en verbind. Er is een goede samenwerking nodig tussen de gemeente en de (sport)vereniging. Daarnaast moeten alle inwoners kunnen sporten. We gebruiken de Gelrepas en benutten de kracht van maatschappelijke organisaties om dit voor iedereen mogelijk te maken.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.