Vrij om overal jezelf te zijn

Beeld: Landelijk bureau

Kansengelijkheid in Renkum
In Renkum moet iedereen een plek kunnen vinden, ongeacht afkomst, identiteit, leeftijd of beperking. Wonen, gezondheid, persoonlijke aandacht, veiligheid en een toekomst met gelijke kansen voor iedereen zijn eerlijk verdeeld over alle generaties. Wij zorgen voor een samenleving waar in iedereen kan meedoen.
Sport en ook andere activiteiten dragen bij aan een gezond leven, stimuleert actieve deelname aan de Renkumse samenleving en creëert onderlinge verbondenheid. Kinderen, jongeren, ouderen en gehandicapten: iedereen moet mee kunnen doen. De Gelrepas wordt hierop afgestemd en de gemeente werkt op dit gebied innovatief en gericht samen met de maatschappelijke organisaties.

Elk kind krijgt een veilige, goede en gezonde leeromgeving, waar het zichzelf mag zijn en zich optimaal kan ontwikkelen. Het maakt daarbij niet uit waar je wieg heeft gestaan. Zo worden het Taalhuis en de Voorleesexpress ondersteund zodat laaggeletterdheid wordt tegengegaan. De bibliotheek speelt daarin een belangrijke rol. Bezuinigingen op de bibliotheek moeten zoveel mogelijk worden tegengegaan. Uitgangspunt daarbij is dat er tenminste twee fysieke en volwaardige bibliotheken blijven bestaan in onze dorpen.
Bekijk hier ons filmpje over de Bibliotheek: https://youtu.be/FgBlwMSrG1o

Inclusie en integratie
In alle dorpen van Renkum moet de onderlinge verbinding tussen inwoners worden vergroot. Als we de handen ineenslaan, met respect voor al onze verschillende achtergronden en beweegredenen, zetten we samen de juiste stappen naar een goede toekomst voor iedereen.

In alle dorpen van de gemeente wordt de open en inclusieve samenleving verdedigd als dat nodig is. We staan pal voor een open ontvangst van mensen van buiten onze dorpsgemeenschappen vanuit de positieve grondhouding dat iedereen welkom is. Herkomst, geloof, gender, seksuele voorkeur, handicap of welk ander onderscheid er tussen mensen ook te maken is: er wordt geen verschil gemaakt in de behandeling van mensen. De gemeente overbrugt verschillen door er voor te zorgen dat achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten zo volledig en zelfstandig mogelijk kunnen integreren en meedoen in de Renkumse samenleving. Zo ontstaan gelijke kansen voor iedereen.
Door de oorlogsgeschiedenis van onze gemeente weten we in Renkum als geen ander hoe het is om door geweld van eigen huis en haard verdreven te worden en alles te verliezen. We weten hoe belangrijk het dan is dat je liefdevol en menslievend opgevangen wordt door vreemden, die vluchtelingen zich welkom doen voelen als nieuwkomer in hun gemeenschap. Nieuwkomers worden in Renkum dan ook altijd in staat gesteld hun eigen leven vorm te geven. Zij krijgen daar niet alleen ondersteuning bij, maar worden ook gewaardeerd om wat zij kunnen brengen en bij kunnen dragen aan de Renkumse gemeenschap. Nieuwkomers worden als meer gezien dan vluchteling en we hebben daar vanaf de start, bij de inburgering en bij de verdere ontwikkeling oog voor. Goede integratie en inburgering start met het luisteren naar de nieuwkomers zelf om te horen wat zij nodig hebben om hun leven vorm te geven. Het vinden en beschikbaar stellen van goede (leer)werkplekken en woningen voor nieuwkomers is daarvan onderdeel.
Maak kennis met het verhaal van Anwar: https://youtu.be/iP030lypzWE

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.