Kunst en Cultuur in Renkum fysiek voor iedereen bereikbaar

Kunst en Cultuur in Renkum fysiek voor iedereen bereikbaar - Beeld: Beeldbank

Kunst en cultuur is van én voor iedereen en moet dus ook door zoveel mogelijk mensen te ervaren en te beleven zijn. Minstens twee miljoen mensen in Nederland kunnen echter niet vanzelfsprekend meedoen; ook niet overal in de culturele en creatieve sector. Daarom schreef D66 Renkum de motie ‘Kunst en Cultuur in Renkum fysiek voor iedereen bereikbaar’ en diende deze met het CDA , de PvdA en fractie Omzien naar Elkaar in tijdens deraadsvergadering van 23 november.
 
In de motie wordt het college gevraagd om aandacht te besteden aan de brief die staatssecretaris Gunay Uslu op 10 november jl. zond naar de Tweede Kamer met als onderwerp ‘Toegankelijkheid in de culturele en creatieve sector voor mensen met een beperking’. In deze brief staan veel concrete acties die gedaan kunnen worden om de toegankelijkheid beter te maken zoals het samenwerken met mensen met een beperking en de organisaties die hen vertegenwoordigen. Bewustzijn en kennis vergroten is nodig vanwege de complexiteit en diversiteit van het opheffen van zichtbare en onzichtbare drempels om toegang te verbeteren. Samenwerken met de Provincie en het Rijk en gebruik maken van elkaars expertise en ervaringen is belangrijk omdat de
kennis versnipperd aanwezig blijkt. Ook is het meten van hoe het nu gesteld is met de toegankelijkheid noodzakelijk zodat je met deze uitkomsten in de hand afspraken kunt maken over waar en hoe het beter kan. Het belang van inclusie is bij velen wel bekend, maar de uitvoering vraagt om vervolgstappen.
 
Een aantal partijen in de raad vroeg zich af of deze motie niet overbodig was en schermde met kosten en onmogelijkheden. Na een pittig debat kreeg de D66-motie uiteindelijk echter veel bijval en werd deze met grote meerderheid aangenomen.