Een verhaal van verbinden, verduurzamen en verdelen

Bekijk de video van lijsttrekker Fedor Cuppen

Wandeling HES - Beeld: Dorien Firet

Als de afgelopen jaren iets duidelijk is geworden, dan is het dat er veel onduidelijk is geworden. We kunnen niet meer met zekerheid zeggen dat we morgen in een betere wereld zullen leven dan dat we gisteren deden. Corona heeft ons doen beseffen hoe kwetsbaar ons eigen bestaan is. De klimaatcrisis zorgt ervoor dat het leven op onze planeet zoals we dat kennen steeds sneller aan het verdwijnen is. Hoewel de welvaartsgroei zoals we die de afgelopen decennia hebben meegemaakt voor grote groepen in de samenleving leidde tot grotere materiële voorspoed, wordt die welvaart onvoldoende eerlijk verdeeld over alle groepen en generaties.

Grote thema’s met grote invloed op ieder levend wezen. Het is tegelijkertijd soms nauwelijks meer mogelijk om als individu nog invloed uit te oefenen op die grote krachten die inwerken op onze levens. Toch mag niemand meer wegkijken van de realiteit. We kunnen het ons niet meer veroorloven voortdurend te blijven praten over onbelangrijke zaken. We kunnen geen loze beloftes meer doen in de vorm van pakkende oneliners, vlugge statements en af te vinken kortetermijnoplossingen. We moeten samen op zoek naar toekomstbestendige en duurzame oplossingen. En dat gaat ons lukken! Door met lef te kiezen voor een woningmarkt die uitgaat van woonbehoeften in plaats van woonwensen. Door innovatief en lokaal ondernemend onze natuur te beschermen, de energietransitie voor elkaar te krijgen en de stikstofuitstoot aan te pakken. Door perspectief te bieden aan alle generaties via het beste onderwijs en voldoende voorzieningen om werk, gezin en de zorg voor ouderen goed te kunnen combineren.

Dat betekent dat het voor iedere inwoner fijn is en blijft om in onze gemeente te wonen, te werken of te verblijven. Wij waarderen onze groene publieke ruimte. Wij waarderen onze lokale kunst- en cultuuruitingen, inclusief de Airborne activiteiten. Wij waarderen de inzet van iedereen bij alle inwonersinitiatieven.

In alle dorpen van Renkum moet de onderlinge verbinding tussen inwoners worden vergroot. Als we de handen ineenslaan, met respect voor al onze verschillende achtergronden en beweegredenen, zetten we samen de juiste stappen naar een goede toekomst voor iedereen.

Vanuit dat wat ons bindt en onze gedeelde waarden gaan we aan de slag en zullen we doen wat nodig is om in Renkum te werken aan een duurzame en harmonieuze leefomgeving voor iedereen.

In Renkum moet iedereen een plek kunnen vinden, ongeacht afkomst, identiteit, leeftijd of beperking. Wonen, gezondheid, persoonlijke aandacht, veiligheid en een toekomst met gelijke kansen voor iedereen zijn eerlijk verdeeld over alle generaties.

Bekijk onze verkiezingsfilm of lees ons verkiezingsprogramma voor onze plannen voor Renkum!