Nieuwsbrieven van de fractie

Elke maand publiceert de fractie van D66 Renkum een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief schrijft de fractie waar ze mee bezig is geweest en welke onderwerpen er spelen in de raad.