Betere kansen op de woningmarkt voor iedereen in Renkum

Huisjes Centrumlaan Heveadorp - Beeld: Martin Kohrman


Woningvoorraad
Wij vergroten de kansen op de woningmarkt voor iedereen in Renkum. Wij zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor jongeren en starters.
Nieuwe huizen moeten zorgen voor leiden tot betaalbare koop- en huurwoningen voor jongeren en starters. We bouwen 300 huizen in de periode 2022 – 2026. We kiezen zorgvuldig de plekken uit waar gebouwd moet worden.
De doorstroming op de woningmarkt moet verbeterd worden. Dit doen we door het splitsen van woningen, het bouwen van woningen bij bestaande woningen en het mogelijk maken van nieuwe, alternatieve woomvormen als tiny houses, ecologische woningen en parapluwoningen.
We herontwikkelen eerst de locaties binnen de dorpskernen, voordat aan de randen van de dorpen wordt gebouwd.
 
Duurzaam wonen
Wij verduurzamen onze woningen. Er wordt door de gemeente maximaal gestuurd om de woningmarkt duurzaam, natuurinclusief en toekomstbestendig te maken. Nieuw te bouwen woningen zijn gasloos, circulair gebouwd, bieden ruimte aan vogels en vleermuizen en voldoen aan de laatste duurzaamheidscriteria. Hoewel veel inwoners inmiddels zelfstandig aan de slag zijn gegaan met het duurzaam maken van hun bestaande woning, kunnen en willen nog te veel woningbezitters geen maatregelen nemen om hun woning energiezuinig en toekomstbestendig te maken. De gemeente gaat hen hierbij helpen door voorlichting en door het aanbieden van (rijks- of provinciale) subsidies om verduurzamingsmaatregelen te nemen. Het verduurzamen van huurhuizen van de woningbouwcorporaties mag niet leiden tot verhoging van de woonlasten en/of verslechtering van de leefomgeving van diersoorten zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. We maken daarover afspraken met de woningbouwcorporaties.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.