Vrij om te ondernemen en innoveren

Wolfheze stationswinkel - Beeld: Martin Kohrman

Ondernemers in Renkum
Inwoners, lokale ondernemers, de verenigingen en toeristen kunnen de voorzieningen en terreinen gebruiken en benutten voor de activiteiten die zij willen ontplooien, met respect voor de omgeving.
Ondernemers zijn van waarde voor onze gemeente. Ze bieden werkgelegenheid, zorgen voor de nabijheid van diensten en goederen, sponsoren lokale initiatieven, hebben een innovatieve kijk op zaken en denken vooruit. Ondernemers moeten de ruimte krijgen die nodig is: letterlijk en figuurlijk. Bedrijfsruimte moet vooral gevonden worden in de dorpscentra en op de bedrijventerreinen en zo min mogelijk daarbuiten. Ondernemers en ZZP-ers worden welwillend ontvangen als zij een bedrijf willen opstarten, investeringen willen doen of hun bedrijf willen uitbreiden. Op hun beurt wordt van ondernemers verwacht dat zij meedenken over de toekomst van de dorpen en dat zij een actieve rol spelen bij de totstandkoming van die toekomst. Ondernemers maken duurzame keuzes qua investeringen en energiegebruik, waarbij zij bereid moeten zijn anderen daarbij te betrekken. Zo investeren zij in de Renkumse gemeenschap.


Maatschappelijke organisaties in Renkum
Wij benutten de kracht van de maatschappelijke organisaties. De maatschappelijke organisaties laten de samenleving draaien. De sociale wijkteams, de eerstelijnszorg, thuiszorgorganisaties, vluchtelingenwerk, de kerken, de woningbouwcorporaties, (sport)verenigingen, bibliotheek en dorpsplatforms spelen een belangrijke rol in de totstandkoming en de uitvoering van beleid. Wat maatschappelijke organisaties kunnen doen, doet de gemeente niet. Wat maatschappelijke organisaties moeten doen, faciliteert de gemeente. Geld gaat naar concrete acties die worden ondernomen. De afstand tussen de gemeente en maatschappelijke organisaties is zo klein mogelijk; men kent elkaar en zoekt elkaar actief op om samen te werken.
Zie ook dit filmpje: https://youtu.be/sC60xja7GT8

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.