Dit zijn onze standpunten

Op de fiets - Beeld: Dorien Firet

Wat gebeurt er met een gemeente, als de politiek geen echte keuzes maakt? Keuze voor zich uitschuift? Niet verder kijkt dan morgen?

Daarom is het tijd voor een politiek die echte keuzes maakt. Die omkijkt naar mensen en vooruitkijkt naar morgen. 

Wat voor gemeente willen we zijn? Dat vraagt om duidelijke keuzes. D66 Renkum maakt die keuzes. Voor een groene toekomst. Met meer betaalbare woningen. En een gelijke kans voor onze kinderen. Voor een gemeente waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 Renkum gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.