Vrij door kansrijk onderwijs

Klaslokaal - Beeld: Landelijk bureauWij willen dat alle kinderen en jongeren in de gemeente Renkum gelijke kansen op een goede toekomst hebben. Wij vinden het daarom heel belangrijk dat het onderwijs goed ingericht is. Van Kinderopvang tot middelbare school, alles moet goed op elkaar aansluiten. Wij geven elk kind een rijke schooldag. De gemeente speelt een regierol in het creëren van doorgaande leerlijnen tussen kinderopvang, basisscholen en het voortgezet onderwijs. Wij streven daarom naar het realiseren van groene schoolpleinen en duurzame, klimaatvriendelijke schoolgebouwen, zodat kinderen zoveel mogelijk kunnen leren, ontdekken en zich kunnen ontladen tijdens en na een schooldag.

Dichtbij de scholen en goed bereikbaar voor kinderen en jongeren, moeten goede voorzieningen zijn zoals sport- en cultuurvoorzieningen en de bibliotheek. Deze organisaties zijn belangrijk voor de jeugd omdat ze zich daar kunnen ontplooien en anderen kunnen ontmoeten.

Bekijk ook onze verkiezingsfilm voor onze plannen voor een rijke schooldag en goede jeugdzorg.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.